ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Хмельницький національний університет протягом останніх 22 років активно й плідно співпрацює з Національною академією педагогічних наук (НАПН) України. У контексті цієї багаторічної співпраці 25-26 листопада 2021 року на базі Хмельницького національного університету відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (ФРН), Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща), Люблінська політехніка (Республіка Польща), Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка).

Конференція об’єднала провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, здобувачів вищої освіти, які займаються актуальними проблемами професійного становлення особистості.

Відкрив ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» ректор Хмельницького національного університету, який наголосив на важливості інтеграції науковців і педагогів у вирішенні проблем в освітній галузі.

Відкриття роботи ХІ Міжнародної науково-практичної конференції Сергієм Матюхом, ректором Хмельницького національного університету

З вітальним словом та методологічною настановою до учасників конференції звернувся президент НАПН України Василь Кремень, наголосивши на актуальності проблеми професійного становлення особистості зумовленого динамічними змінами у різних галузях виробництва, економіки, освіти. Відмітив, що обов’язком держави є забезпечення отримання кожною молодою людиною першої професії. Акцентував увагу на етапах підготовки майбутнього фахівця та особливостях їх реалізації.

Вітальне слово Василя Кременя, президента Національної академії педагогічних наук України, д. філос. н., професора, дійсного члена (академіка) НАН і НАПН України, президента товариства «Знання» України

Т. в. о. директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк відзначила роль закладів освіти різних рівнів у професійному становленні особистості, наголосила на важливості створення та популяризації центрів підготовки фахівців, які дають сучасну освіту молоді. Ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх висловив подяку Департаменту освіти і науки в особі Дарії Басюк за плідну співпрацю з Хмельницьким національним університетом та висловив сподівання на подальший спільну діяльність з розвитку, формування та встановлення освіти на Хмельниччині.

Вітальне слово Дарії Басюк, т. в. о. директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, д. екон. н., професора

Голова вченої ради Хмельницького національного університету Микола Скиба відмітив основні здобутки за результатами співпраці між НАПН України та Хмельницьким національним університетом. Наголосив про важливість створення центру профорієнтаційної орієнтації. Відмітив великий внесок колективу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва та Ігоря Каньковського, який очолював кафедру впродовж 1999 – 2016 рр.

Вітальне слово Миколи Скиби, голови вченої ради Хмельницького національного університету, д. т. н., професора, члена-кореспондента НАПН України

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало у вітальному слові відмітила важливість наукових традицій. Наголосила, що усі ідеї та починання за результатами конференції зреалізовуються спільними зусиллями НАПН України та провідних закладів освіти, зокрема Хмельницьким національним університетом, на базі якого проходить конференція.

Вітальне слово Неллі Ничкало, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, д. пед. н., професора,

Науково-практична конференція охопила наукові товариства із 5 країн, об’єднала понад 20 областей України. У конференції взяло участь понад 500 науковців, дослідників, педагогів, здобувачів вищої освіти із понад 60 закладів освіти.

Традиційно під час конференції було відзначено громадською відзнакою Хмельницького національного університету «Срібна медаль Василя Зеньковського» провідних науковців й педагогів. Зокрема за інноваційний педагогічний менеджмент нагороджено кандидата педагогічних наук, доцента, директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Людмилу Шевчук та доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Романа Гуревича. За значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки нагороджено доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валерія Орлова та доктора хабілітованого, професора, професора кафедри методів і технік навчання факультету основ техніки Люблінської політехніки (Республіка Польща) Маріуша Шнядковскі.

Нагородження Людмили Шевчук, лауреата громадської відзнаки «Срібна медаль «Василь Зеньковський»»

Нагородження Романа Гуревича, лауреата громадської відзнаки «Срібна медаль «Василь Зеньковський»»

Нагородження Валерія Орлова, лауреата громадської відзнаки «Срібна медаль «Василь Зеньковський»»

Нагородження Маріуша Шнядковскі, лауреата громадської відзнаки «Срібна медаль «Василь Зеньковський»»

В рамках конференції відбулося нагородження науково-педагогічних працівників Хмельницького університету за вагомі здобутки у підготовці майбутніх фахівців Почесними грамотами та Подяками НАПН України.

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Сергія Матюха, ректора Хмельницького національного університету

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Віктора Лопатовського, проректора з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Олега Синюка, проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Катерини Скиби, проректора з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Ганни Красильникової, професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Нагородження Почесною грамотою НАПН України Івана Герніченко, к. пед. н., доцента кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Нагородження Подякою НАПН України Вікторії Хренової, к. пед. н., доцента кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Нагородження Подякою НАПН України Дмитра Храпача,
майстра виробничого навчання кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Від Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації нагороди науково-педагогічним працівникам Хмельницького національного університету вручала Дарія Басюк, тимчасово виконуюча обов’язки директора.

Вручення грамоти Віталію Третько, д. пед. н., професору, декану факультету міжнародних відносин і права Хмельницького національного університету

Вручення грамоти Наталі Бідюк, д. пед. н., професору, завідувачу кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Вручення грамоти Ларисі Корницькій, к. пед. н., доценту кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету

Вручення грамоти Вікторії Хреновій, к. пед. н., доценту кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Вручення грамоти Олені Самборській, к. пед. н., ст. викладачу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Відповідно до програми роботи конференції проведено два пленарних засідання, п’ять секційних засідань: «Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості», «Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки», «Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання», «Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації»; круглий стіл «Методична робота в системі професійної освіти: практичний аспект».

Перше пленарне засідання ХІ Міжнародної науково-практичної конференції розпочалося із ключової доповіді ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха «Напрями співпраці закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти в контексті сучасних вимог».

Виступ на пленарному засіданні Сергія Матюха, ректора Хмельницького національного університету

Доповідачами на пленарних засіданнях були дійсні члени (академіки) НАПН України Нелля Ничкало, Роман Гуревич, Валентина Радкевич, професори Олександр Коберник, Маріуш Шнядковскі, Йозеф Затько, Микола Скиба, Валерій Орлов, Петро Лузан, Роман Горбатюк, Василь Ковальчук, Катерина Островська.

Під час своєї доповіді академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало наголосила на тому, що особливої уваги в нинішніх умовах потребує започаткування та продовження в нашій державі досліджень з цифрової гуманістичної педагогіки.

Виступ Неллі Ничкало, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, д. пед. н., професора, дійсного члена (академіка) НАПН України

Під час своєї доповіді на пленарному засіданні Роман Гуревич акцентував увагу на проблемі підготовки педагога професійного навчання в умовах зміни пріоритетів освітнього процесу в закладах вищої освіти, його гуманізації, фундаменталізації та переорієнтації на принципи особистісно орієнтованого підходу.

Виступ Романа Гуревича, директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
д. пед. н., професора, дійсного члена (академіка) НАПН України

На продовження теми дійсний член (академік) НАПН України Валентина Радкевич висвітлила питання становлення і розвитку педагога-інноватора сучасного закладу професійної освіти.

Виступ Валентини Радкевич, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, д. пед. н., професора, дійсного члена (академіка) НАПН України

Питання, що стосуються педагогічного проєктування в інноваційному освітньому просторі України розкрив та детально охарактеризував професор Олександр Коберник.

Виступ Олександра Коберника, завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, д. пед. н., професора

Надзвичайно актуальною в умовах сьогодення була й доповідь професора Маріуша Шнядковскі на тему: «Проблеми якості професійної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання».

Виступ Маріуша Шнядковскі, професора кафедри методів і технік навчання факультету основ техніки Люблінської політехніки,
доктора хабілітованого, професора

Проблематиці розвитку співробітництва між закладами освіти Європейського Союзу у формі нетворкінгу присвятив свою доповідь на пленарному засіданні президент Європейського інституту безперервної освіти, голови Асоціації піротехніків Словацької Республіки Йозеф Затько.

Виступ Йозефа Затько, президента Європейського інституту безперервної освіти, голови Асоціації піротехніків Словацької Республіки, доктора філософії, почесного доктора, почесного професора

У своїй доповіді «Теорія і практика розвитку ділової активності здобувачів професійної освіти» професор Валерій Орлов звернув увагу на важливість підготовки здобувачів до вибудовування професійної кар’єри.

Виступ Валерія Орлова, головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, д. пед. н., професора

В своїй доповіді «Теоретичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» професор Петро Лузан зазначив, що оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах як процедура зіставлення визначених результатів навчання студентів із задекларованими в освітніх стандартах компетентностями має здійснюватися з дотриманням схарактеризованих принципів та педагогічних умов. Ознайомлення педагогічної громадськості, вступників з результатами системного, заздалегідь спланованого, об’єктивного оцінювання компетентнісних досягнень здобувачів має бути запорукою суттєвого поліпшення якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Виступ Петра Лузана, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, д. пед. н., професора

Проблеми підготовки майбутніх фахівців із професійної освіти висвітлені у доповіді професора Романа Горбатюка.

Виступ Романа Горбатюка, завідувача кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, д. пед. н., професора

Василь Ковальчук у доповіді «Проблеми підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог ринку праці» наголосив на тому, що співпраця зі стейкхолдерами сприятиме зменшенню кваліфікаційного розриву, удосконаленню механізмів професійної підготовки, створить умови для розвитку професійних компетентностей здобувачів освіти. Зменшенню розриву сприятиме запровадження дуальної форми освіти та навчання на виробництві.

Виступ Василя Ковальчука, завідувача кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, д. пед. н., професора

Катерина Островська акцентувала увагу на проблемі непідготовленості молоді з особливими освітніми потребами до працевлаштування в ринкових умовах, що проявляється, зокрема в недостатньому рівні розвитку їхньої здатності до професійної діяльності, відсутності сформованих знань, умінь і навичок її самостійного проживання.

Виступ Катерини Островської, професора кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського Національного університету імені Івана Франка, д. психол. н.

Програмою роботи конференції 26 листопада 2021 р. було передбачено роботу таких секцій: «Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості», «Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки», «Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання», «Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації», а також засідання круглого столу «Методична робота в системі професійної освіти: практичний аспект» (на базі ВПУ № 4).

Засідання круглого столу «Методична робота в системі професійної освіти:
практичний аспект»

Визначені тематичні напрями конференції дали змогу обговорити широкий спектр проблемних питань щодо теоретико-методологічних засад професійного становлення особистості; особливостей процесу і механізмів її професійного удосконалення в умовах ринкової економіки; потенціалу психопедагогіки у професійному становленні та кар’єрному розвитку особистості в умовах ринкової економіки; методичних аспектів професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійного навчання; вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної освіти і навчання особистості; напрямів реалізації сучасної мистецької освіти; практичних аспектів методичної роботи в системі професійної освіти.

Робота секційних засідань ХІ Міжнародної науково-практичної конференції

Організатори та учасники конференції відмітили необхідність подальшого здійснення фундаментальних і прикладних міждисциплінарних наукових досліджень щодо особистісного, професійного становлення учнівської, студентської молоді, професійного розвитку педагогічних працівників та кар’єрного зростання означених осіб. На підставі наданих матеріалів доповідей сформульовано відповідні рекомендації на загальнодержавному, регіональному рівнях і рівні закладів освіти.

Великий інтерес викликали науково-методичні праці викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, які були представлені під час конференції.

Науково-методичні видання викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Не зважаючи на те, що формат конференції був змішаним і значна частина учасників долучилась до роботи конференції у режимі «онлайн», впродовж всієї роботи конференції панувала творча атмосфера. Учасники конференції обмінювалися досвідом, результатами наукових пошуків, висловлювали власні бачення щодо вирішення актуальних наукових проблем, вели наукові дискусії.

За результатами роботи конференції були сформовані рекомендації учасників на трьох рівнях: загальнодержавному, регіональному та рівні закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Їх реалізація сприятиме підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців у закладах освіти.

Науково-програмний комітет конференції висловлює щиру вдячність

всім учасникам конференції за плідну працю

з надією на подальшу співпрацю