Гостьова лекція Лузана П.Г. на тему «Планування педагогічного дослідження» у межах навчальної дисципліни «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень», 28 вересня 2021 року

28 вересня 2021 року в Хмельницькому національному університеті на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва в межах вивчення дисципліни «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень» відбулася гостьова лекція на тему «Планування педагогічного дослідження» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 «Середня освіта» (трудове навчання та технології) та 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями).

Провів лекцію знаний науковець, дослідник Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Особливу увагу під час проведення лекції було зосереджено на етапах науково-дослідної роботи, формальних вимогах розгортання проблеми дослідження, особливостях розроблення програми та методики педагогічного дослідження.

Щиро дякуємо д. пед. н., професору Лузану Петру Григоровичу за змістовну лекцію, проведену на високому науково-методичному рівні!

Презентаційні матеріали до лекції Лузана П. Г. “Планування педагогічного дослідження”