Захист пленерно-живописної практики здобувачами вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

14 червня 2021 року відбувся захист пленерно-живописної практики здобувачами освіти групи ДМ-19-1, які навчаються за однією з освітньо-професійних програм нашої кафедри – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво». Практика проходила протягом трьох тижнів – з 24.05 по 13.06.2021 р. Керівник практики – старший викладач кафедри Крулик Богдан Володимирович.

Пленерно-живописна практика є навчально-творчим продовженням освітнього процесу з таких дисциплін як: основи композиції, рисунок, кольорознавство й, безперечно, живопис. Протягом проходження практики здобувачі вищої освіти мали змогу сформувати поняття про пленер як вид самостійної творчої роботи, де простежується тісний зв’язок світу природи і людини, розширюються знання про навколишній світ з точки зору форм, ліній, кольору тощо, формується пізнавальна і творча активність майбутніх художників, уміння викладати свої враження через побачене на папері засобами художнього чи графічного письма, не боятись помилок, розвивати спостережливість, увагу, закріпити навички роботи з рисунку та живопису отримані на заняттях.

Під керівництвом старшого викладача кафедри Крулика Богдана Володимировича кожен із здобувачів виконав та презентував по 12 живописних робіт.

Щиро дякуємо студентам групи ДМ-19-1 за сумлінну працю під час практики! Кращі роботи презентовані на фото.