Красильников Сергій Романович

Закінчив у 1983 році з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Машини та апарати легкої промисловості, кваліфікація – інженер-механік).

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення зносостійкості деталей машин із природного каменю». Спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.

У 2001 році отримав звання доцента за кафедрою інформаційних систем в менеджменті.

У 2020 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю 015.20 «Професійна освіта. Транспорт» за спеціалізацією «Обслуговування та ремонт автомобілей» у Хмельницький національний університет

Наукова робота спрямована на висвітлення шляхів удосконалення викладання дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології».

Автор понад 80 наукових праць.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • міжнародне стажування організоване Європейською лігою професійного розвиту разом з Економічним Університетом у м. Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків (Польща) терміном з 19.09.2022 р. до 28.10.2022 р. відповідно до наказу від 16.09.2022 № 180-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • друга вища освіта за спеціальністю «Професійна освіта» освітня програма «Професійна освіта, транспорт (обслуговування та ремонт автомобілів)» (магістерський диплом М20 № 138496 від 31.12.2020 р.)
 • в Тернопільському національному економічному університеті терміном з 22.01.2018 до 22.07.2018 відповідно до наказу від 19.01.2018 №17-КП
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.12018 №155

Навчальні дисципліни

 • Основи виробництва
 • Інформаціно-комунікаційні технології
 • Пакети прикладних програм
 • Комп’ютерний практикум
 • Автомобільні перевезення
 • Історія автомобіля
 • Організація і управління дорожнім рухом

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Красильников С.Р., Красильникова Г.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2022. – Випуск 69. – С. 73-78.
2. Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р. Роль програми мінор у формуванні індивідуальної траєкторії навчання майбутнього педагога професійної освіти // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5-6 (203-204) травень-червень 2022. – C. 86-92.
3. Красильников С.Р. Вибір інформаційної системи управління контентом для побудови корпоративного сайту [Текст] / Баніт Б.Б., Красильников С.Р. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 1. – С. 28-32.
4. Красильников С.Р. Оптимізація процесу розробки програмного забезпечення та розподілу задач серед web – розробників [Текст] / Красильников С.Р. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 3. – С. 159-165.
5. Красильников С.Р. Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних / О. В. Мірошніченко, С. Р. Красильников, Я. В. Ковальчук, В. О. Купратий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – No 61. – С. 115-123.
6. Красильников С.Р. Метод адаптивного багаторівневого кодування [Текст] / С. Р. Красильников, Д. В. Боднар, С. Ю. Гунченко, Р. С. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – No 61. – С. 70-80.
7. Інформаційні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей “Комп’ютерна інженерія” та “Кібербезпека”, / С.Р. Красильников, В.М. Джулій – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 122 с.
8. Теорія і проектування комп’ютерних систем та мереж: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» / О. А. Мясіщев, С. Р. Красильников. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 92 с.
9. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” (спеціалізація “Комп’ю-терні системи та мережі”) / О.А. Мясіщев, С.Р. Красильников, І.В. Муляр. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 54 с.