Красильников Сергій Романович

Закінчив у 1983 році з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Машини та апарати легкої промисловості, кваліфікація – інженер-механік).

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення зносостійкості деталей машин із природного каменю». Спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.

У 2001 році отримав звання доцента за кафедрою інформаційних систем в менеджменті.

У 2020 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю 015.20 «Професійна освіта. Транспорт» за спеціалізацією «Обслуговування та ремонт автомобілей» у Хмельницький національний університет

Автор понад 70 наукових та методичних праць, серед яких є колективні монографії, статті у вітчизняних фахових виданнях, навчальний посібник, конспекти лекцій, методичні розробки для підготовки фахівців різних спеціальностей. 

Наукові дослідження спрямовані на вивчення та розвиток цифрової компетентності педагогів професійного навчання автотранспортного профілю.

Відзнаки і преміювання

 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за виступ на тему «Використання цифрових педагогічних технологій в професійній освіті» для учасників семінару Обласної фахової секції педагогічних працівників професій швейного виробництва «Створення сучасного освітнього середовища для підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі» (29.03.2023)
 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за проведення майстер-класів для педагогів закладу (20.10.2022)

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • міжнародне стажування організоване Європейською лігою професійного розвиту разом з Економічним Університетом у м. Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків (Польща) терміном з 19.09.2022 р. до 28.10.2022 р. відповідно до наказу від 16.09.2022 № 180-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • друга вища освіта за спеціальністю «Професійна освіта» освітня програма «Професійна освіта, транспорт (обслуговування та ремонт автомобілів)» (магістерський диплом М20 № 138496 від 31.12.2020 р.)
 • в Тернопільському національному економічному університеті терміном з 22.01.2018 до 22.07.2018 відповідно до наказу від 19.01.2018 №17-КП
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.12018 №155
Інформальне підвищення кваліфікації
 • Курс «Портфоліо від Креативної практики». Сертифікат https://cases.media/cert/ZZDD1B 29.04.2023 (10 годин);
 • Курс «Car Transport App in Figma» від Coursera. Сертифікат https://coursera.org/verify/FPWW4SLJXTLS 27.04.2023 (2 години);
 • вебінар, організований Міністерством освіти і науки України, присвячений використанню платформи «Labster» для якісного дистанційного та змішаного навчання 02.12.2022 (2 години);
 • вебінар «Забезпечення якості онлайн освіти», який організували Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти спільно з глобальною організацією із забезпечення якості Quality Matters 24.04.2023 (2 години);
 • вебінар на тему «Наукометрія – це просто», організований компанією E-SCIENCE SPACE за сприяння Варшавського університету (Польща) для викладачів Хмельницького національного університету 11-18.04.2023 (12 годин);
 • вебінар на тему «Конфіденційність, безпека і захист інформації у використанні цифрових інструментів Google», проведений Академією цифрового розвитку 9.02.2023 (2 години):
 • Курси CORMACK CONSULTANCY GROUP 26.08.-19.11.2022 Certificate-SLgkfKPr2pLS (100 годин).

Навчальні дисципліни

 • Інформаціно-комунікаційні технології
 • Пакети прикладних програм
 • Автомобільні перевезення
 • Історія автомобіля
 • Веб-дизайн

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopu
 • Bobrytska V. I., Krasylnykova H. V., Beseda N. А., Krasylnykov S. R., Skyrda T. S. Artificial intelligence (AI) in Ukrainian Higher Education: A Comprehensive Study of Stakeholder Attitudes, Expectations, and Concerns // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol 23, No 1 (2024). DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.20 (Scopus)
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р., Бик Н.В. Cтруктура портфоліо педагогічних працівників закладів П(ПТ)О для представлення результатів їх професійної діяльності // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2023. – № 2 (210) лютий 2023. – C.43-49. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275311
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р., Сертифікатні програми у професійній підготовці майбутніх педагогів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2023 Вип.69 – С. 126-133. DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-126-133
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2022. – Випуск 69. – С. 73-78.DOI 10.31652/ 2415-7872-2022-69-1-128
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р. Роль програми мінор у формуванні індивідуальної траєкторії навчання майбутнього педагога професійної освіти // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203) травень 2022. – C.50-55.DOI: 10.24919/2308-4634.2022.264621 (http://mir.dspu.edu.ua/article/view/264621/260736)
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Шляхи реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогів професійного навчання // Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С.4-7.
Навчальні посібники
 • Мясіщев О. А., Джулій В. М. , Красильников С. Р. Мережні інформаційні технології : навч. посібник / О. А. Мясіщев, В. М. Джулій, С. Р. Красильников, В. М. Чешун. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 422 с
Матеріали конференцій
 • Красильников С.Р. Використання штучного інтелекту при вивченні вибіркової дисципліни «Веб-дизайн» // Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 березня 2023, Луцьк – Луцький національний технічний університет, 2023. – 232 с. (с.181-182).
 • Красильников С. Р., Гребенюк М.В. Цифрові карти як інструмент оптимізації автомобільних перевезень // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів., 27 квітня 2023 р.: тези доп. [Текст] / за заг. редакцією Анатолія Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2023. – С. 138-139.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Шляхи реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогів професійного навчання // Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С.4-7.
 • Красильников С. Р., Щур Н.І. Використання інтерактивного плакату для візуалізації навчального матеріалу // Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: ХVIІІ міжнар. наук.-практ., 8 грудня 2022 р.: тези доп. Том 1 [Текст] / за заг. редакцією Ігоря Толока. – К. : ВІКНУ, 2022. – С. 42-43.
 • Красильников С. Р., Васільєв М.В. Використання засобів неформальної освіти при вивченні курсу інформаційні технології // Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: ХVIІІ міжнар. наук.-практ., 8 грудня 2022 р.: тези доп. Том 1 [Текст] / за заг. редакцією Ігоря Толока. – К. : ВІКНУ, 2022. – С. 53-54.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Майстер-клас в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів П(ПТ)О // Сучасна наука та освіта матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (М. Старобільськ, 14-16.04.2021). Старобільск: ДЗ «ДНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 222 с. (С.57-59).
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Реалізація освітнього процесу в умовах пандемії на базі комп’ютерних та цифрових технологій // Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці. Збірник матеріалів V Міжнар/ наук.-практ. конф. «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці» / за ред. д. пед. н., проф. Бенери В.Є., д. пед. н., проф. Дем’яненко Н.М., д. пед. н., проф. Дороніної Т.О. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка (м. Кременець), 2021. Вип 5. 184 с. – С. 152-153.
 • Красильников С. Розвиток цифрової компетентності студентів при вивченні курсу «Інформаційно-комунікацій технології» / С. Красильников // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 25–26 листоп. 2021 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Рад-кевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 268 с. (укр., рос., пол., англ.) – С. 92.
 • Красильников С. Р. Використання інтелект-карт для систематизації знань спец.дисциплін автомобільного профілю / С. Р. Красильников// Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 2021. – С.116.
 • Красильников С.Р. Курс «Основи виробництва» в професійній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання / С. Р. Красильников // Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ПНПУ (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. А.Ю. Цини. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С.57 – 60.
 • Красильников С. Р., Безсмертна А. А. Методичне забезпечення проведення практичного заняття «методи і засоби контролю допусків форми і розташування поверхонь» в онлайн- режимі при вивчені навчальної дисципліни «основи виробництва» / Сучасна наука: стан, проблеми перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 року). – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – С.57-60.
 • Красильников С.Р. Зміст курсу «Комп’ютерний практикум» у професійній підготовці фахівців спеціальності 015.20 «Професійна освіта. Транспорт» / С. Р. Красильников // «Інтелектуальний потенціал –2020» Частина 1- збірник наукових праць молодих науковців і студентів /Колектив авторів –Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – C.30-32.
 • Красильников C. Використання он-лайн курсів при вивчені інформаційних технологій бакалаврами професійної освіти // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.) / ред. кол.: Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.94-95.
 • Красильникова Г., Красильников С. Тенденції розвитку університетської освіти України в умовах європейського простору вищої освіти // VIІI Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019. – P. 143-145.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Шляхи реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогів професійного навчання // Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С.4-7.
 • Красильников С.Р. Оптимізація процесу розробки програмного забезпечення та розподілу задач серед web – розробників [Текст] / Красильников С.Р. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 3. – С. 159-165.
 • Красильников С.Р. Метод адаптивного багаторівневого кодування [Текст] / С. Р. Красильников, Д. В. Боднар, С. Ю. Гунченко, Р. С. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – No 61. – С. 70-80.
 • Красильников С.Р. Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних / О. В. Мірошніченко, С. Р. Красильников, Я. В. Ковальчук, В. О. Купратий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – No 61. – С. 115-123.

Авторське право на твір

 • Красильников С.Р., Джулій В.М., Чешун В.М.Літературний письмовий твір наукового характеру «Інформаційні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та «Кібербезпека»» (№115806 від 13.01.2023р.)
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – 2022. – Випуск 69. – С. 73-78. (№ 115808)

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність